Contact us

IELA Legal Address:

IELA International Exhibition Logistics Association
4, rue Charles-Bonnet
P.O. Box 399
1211 Geneva 12
Switzerland

VAT registration number: CHE-100.318.856

IELA Secretariat

TQ Consulting GmbH
Lindenhof 6
6060 Sarnen,
Switzerland

T: +41 41 661 17 18
F: +41 41 661 17 19
E:

IELA Secretariat

IELA LEGAL ADDRESS

IELA International Exhibition Logistics Association
4, rue Charles-Bonnet
P.O. Box 399
1211 Geneva 12, Switzerland

VAT REGISTRATION NUMBER
CHE-100.318.856

IELA SECRETARIAT

TQ Consulting GmbH
Lindenhof
66060 Sarnen, Switzerland

T +41 41 661 17 18
F +41 41 661 17 19
E adminiela.at.iela.org